Nehemiah 10:12-13

English Standard Version

Chapter 10

12 Zaccur, Sherebiah, Shebaniah, 13 Hodiah, Bani, Beninu.