CHOOSE YOUR BIBLE VERSION

Ezra 2:4-9

New American Standard Bible

Chapter 2

4 the sons of Shephatiah, 372; 5 the sons of Arah, 775; 6 the sons of Pahath-moab of the sons of Jeshua and Joab, 2,812; 7 the sons of Elam, 1,254; 8 the sons of Zattu, 945; 9 the sons of Zaccai, 760;
King James Version

Chapter 2

4 The children of Shephatiah, three hundred seventy and two. 5 The children of Arah, seven hundred seventy and five. 6 The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve. 7 The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four. 8 The children of Zattu, nine hundred forty and five. 9 The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Christian Standard Bible

Chapter 2

4 Shephatiah's descendants 372
5 Arah's descendants 775
6 Pahath-moab's descendants: Jeshua's and Joab's descendants 2,812
7 Elam's descendants 1,254
8 Zattu's descendants 945
9 Zaccai's descendants 760
New Living Translation

Chapter 2

4 The family of Shephatiah 372 5 The family of Arah 775 6 The family of Pahath-moab (descendants of Jeshua and Joab) 2,812 7 The family of Elam 1,254 8 The family of Zattu 945 9 The family of Zaccai 760
English Standard Version

Chapter 2

4 The sons of Shephatiah, 372. 5 The sons of Arah, 775. 6 The sons of Pahath-moab, namely the sons of Jeshua and Joab, 2,812. 7 The sons of Elam, 1,254. 8 The sons of Zattu, 945. 9 The sons of Zaccai, 760.
New International Version

Chapter 2

4 of Shephatiah 372
5 of Arah 775
6 of Pahath-Moab (through the line of Jeshua and Joab) 2,812
7 of Elam 1,254
8 of Zattu 945
9 of Zakkai 760